Välkommen till

Reconstructive International Integrative Holistic School i Sverige

ny-banner400

Vi letar efter att läka något som är långt, långt från oss. Vi inkluderar då inte det sätt vi som barn lärt oss att ta in världen för att överleva, det som skapat vår identitet och våra överlevnadsstrategier. Allt detta skiljer oss från den verkliga världen och det som är jag. Vi är så förlorade i vårt sätt att söka svar. Hur kan vi förändra de mjuka väggarna som vi byggt? Hur kan jag skydda det inre barnet som lever inom dessa väggar, efter att vi bestämt oss för att riva ner dem? Vi vet att vi måste utvidga våra trygga gränser i vår strävan efter lycka.

Ordet ”holistic” definieras utifrån accepterandet av att det finns något som är en helhet. Vi tillhör system, inom andra system. De största rörelserna är inte att vara andlig. Den största utmaningen vi står inför är att dekonstruera våra överlevnadsstrategier för att förstå vad som är sfären av något som är bortom tid och ord.

the-school

Vi är en internationell skola som engagerar oss i syfte att expandera vår medvetenhet personligen och för allt liv på denna jord, genom att tillhandahålla välbefinnande och utbildning i ett helhetsperspektiv.

Vår mission är att instruera och motivera våra studenter och allmänheten i ett ”holistiskt” förhållningssätt. Studenterna kommer att få del av och gynnas av en väl balanserad integrerad teori, teknik och praktisk erfarenhet.

De som examineras från våra utbildningar kommer att vara kvalificerade i att förstå och tillämpa modellen för the RECONSTRUCTIVE INTEGRATIVE INTERNATIONAL HOLISTIC SCHOOL. Vi ger våra studenter den bästa möjliga djupgående och upplevelsebaserade utbildningen samtidigt som vi erbjuder den senaste innovativa informationen.

RECONSTRUCTIVE INTEGRATIVE INTERNATIONAL HOLISTIC SCHOOL erbjuder, till engagerade elever, verktyget att integrera denna modell i sitt personliga och yrkesmässiga liv, för att höja sin medvetenhet och erfarenhet.

Vi skapar en inlärningsmiljö inom grupper, och genom samarbete med andra program i denna inlärningsmiljö som verkar globalt, lika väl som att vi erbjuder individuella lokala program. Vi uppmuntrar våra studenter och alumner att skapa en medveten livsstil genom att fördjupa sig i vårt globala nätverk av kollegor. Alla elever har befogenhet, om de så väljer, att vara en aktiv del av denna transformation som behövs mer än någonsin i livet just nu. Våra främsta mål är: 

 • Att ge service och välgörenhet (socialt arbete)
 • Andlig vägledning och inspiration
 • Komma till freds med och inom din kropp, ditt sinne, dina känslor, din familj, ditt samhälle, din kultur, ekologin och det gudomliga

Detta program erbjuder livsberikande verktyg och kunskaper som genom egen erfarenhet kan användas för att förändra liv. Vårt program är utformat för att skapa glöd i livet genom ett uppvaknande till ett större medvetande och förverkligande.

Vi söker personer som är i ett växande och som visar respekt för livet, för sin hälsa och som ställer sig bakom vårt uppdrag.

Ta detta ovärderliga in till dig själv, din familj och till medlemmarna i ditt samhälle. Vi måste komma tillsammans och göra detta möjligt genom erfarenhet, vänlighet och engagerade handlingar. Följaktligen blir vi sändebud av medvetenhet och harmoni för skapandet.

reconstructivelogo-O-white

THE WORK

Är du verkligen redo att hitta vem du verkligen är? Vad vi letar efter för att transformeras utan att vara i kontroll? Utan intension, fördömande, rädsla, artificiell kärlek eller minnen.

När vi arbetar med Reconstructive ges kraft till den energi som är full av information i sitt behov att uttryck sig för klienten, så att denna kan komma i kontakt med sitt problem eller sina hinder. Energin har kraft att lyfta av våra masker och avslöja vad det egentligen handlar om.

Efter att ha dekonstruerat några av de problem vi trodde var viktiga, kommer några nya. Genom att känna de riktiga känslorna kan något komma igång igen.

Reconstructive ger oss möjlighet att få ett nytt perspektiv, en ny vision. Det kommer att vägleda oss att förvärva den visdom som vi förtjänar att ha. Att ta ansvaret för vårt liv är den största rörelsen för vår ”spirit”.

ny-banner400

Den största rörelsen är inte den andliga. Den största utmaningen vi står inför är att dekonstruera våra överlevnadsstrategier för att förstå vad som är sfären av något som är bortom tid och ord. Att omfamna respekt för ditt liv, för andra och till allt som är levande. Detta koncept måste förstås utifrån kärnan i vår mänsklighet i syfte att finna lycka och vad vissa andra kallar förverkligande. Ur ett personligt perspektiv har vi, från många olika områden bl.a. vetenskap, filosofi, antropologi, shamanism, kunnat koncentrera och förtäta dessa grundläggande idéer.

reconstructivelogo-O-white

STRUCTURE

Det här är en resa, en väg som aldrig slutar och alltid expanderar. Ibland behöver vi en guide eller lärare, någon som guider och utmanar oss att nå en annan nivå.

Marie Fridolf

Ledare för den svenska skolan och lärare

Carola Castillo

Grundare, ledare för den internationella skolan och lärare

Bart de Coninck

Ledare för den belgiska skolan och lärare

Eva Hernandez

Ledare för den spanska skolan och lärare

Mimi Matar

Ledare för skolan på Dominikanska republiken och organisatör för skolan internationellt

Hildur Vea

Growing Circles

Annika Fjällborg

Growing circles

Giesela Gustafsson

Growing circles

Katarina Falk

Growing circles

Åsa Brännborn

Growing circles

Stor tacksamhet till Agnes Velander och Åsa Brännborn för deras gåvor till the Reconstructive School of Sweden så att vi kan öppna för nya rörelser och strukturer.

happenings
event_sverige_reconstructiveschool
Tryck på aktiviteten för att öppna inbjudan med mer information

Reconstructive in a new movement

Carola Castillo
5 days intensiv learning circle/certification
Gothenburg | Sweden
4 - 8 July 2018
English
ikon för hemsida

Samarbetet - för framgång i en ny dimension

Marie Fridolf
Growing Circle in Reconstructive
Göteborg | Sverige
8-9 september 2018
ikon för hemsida

Kraften i gemenskap

Marie Fridolf
Talking circle
Göteborg | Sverige
20 september 2018
klockan 18.00

ikon för hemsida

Money and your power

Eva Hernandez from Spain
Growing Circle in Reconstructive
Göteborg | Sverige
13-14 oktober 2018

ikon för hemsida

Reconstructive training - basic level

Bart de Concink & Marie Fridolf
Intensiv learning 6 days
Göteborg | Sverige
16-18 november 2018
ikon för hemsida

Lever du ditt liv!

från dina gåvor
Marie Fridolf
Talking circle
Göteborg | Sverige
23 augusti 2018
klockan 18.00

ikon för hemsida

Själens smärta kan ta dig närmare Livet.

Annika Fjällborg
Growing Circle in Reconstructive
Stockholm | Sverige
8-9 september 2018
ikon för hemsida

Möten, möten, mötem

Annika Fjällborg
Talking circle
Stockholm | Sverige
27 september 2018
klockan 18.00

ikon för hemsida

Tillit & tilliT

Katarina Falk
Growing Circle in Reconstructive
Göteborg | Sverige
20-21 oktober 2018

ikon för hemsida

Mod i möten

Annika Fjällborg
Growing Circle in Reconstructive
Stockholm | Sverige
17-18 november 2018

ikon för hemsida

illusioner, projektioner och du själv

Åsa Brännborn
Talking circle
Lund | Sverige
29 augusti 2018
klockan 18.00

ikon för hemsida

Ett äkta möte med dig själv – hitta kraft!

Åsa Brännborn
Growing Circle i Reconstructive
Lund | Sverige
15-16 September 2018
ikon för hemsida

Från dolt till synligt

Emma Rosqvist
Growing Circle i Reconstructive
Göteborg | Sverige
6-7 oktober 2018

ikon för hemsida

Livet bortom illusioner - Frihet

Åsa Brännborn
Growing Circle i Reconstructive
Lund | Sverige
10-11 november 2018

ikon för hemsida

To work with Reconstructive- next step

Marie Fridolf
Speach circle
Göteborg | Sverige
29 november 2018
klockan 18.00

ikon för hemsida

Är ditt liv kontroll!

Katarina Falk
Talking circle
Göteborg | Sverige
30 augusti 2018
klockan 18.00

ikon för hemsida

Kontroll på liv och död

Katarina Falk
Growing Circle in Reconstructive
Göteborg | Sverige
15-16 September 2018

ikon för hemsida

Trauma - skyddar och öppnar dina gåvor

Marie Fridolf
Growing Circle in Reconstructive
Göteborg | Sverige
6-7 oktober 2018
ikon för hemsida

Från avstånd till kontakt

Emma Rosqvist
Growing Circle i Reconstructive
Göteborg | Sverige
10-11 november 2018

ikon för hemsida

Reconstructive training - basic level

Eva Hernandez & Marie Fridolf
Intensiv learning 6 days
Göteborg | Sverige
25-27 januari 2019
ikon för hemsida

Janus - Vems sanning

Katarina Falk
Growing Circle
Göteborg | Sverige
19-20 januari 2019


ikon för hemsida

The Power of now - Reconstructive training level II

Eva Hernandez & Marie Fridolf
Intensiv learning 6 days
Göteborg | Sverige
5-7 april 2019
ikon för hemsida

Från misstro till innerlig tillit

Emma Rosqvist
Growing Circle
Göteborg | Sverige
9-10 februari 2019

ikon för hemsida

Women and Men -
OH MY GOD

Bart De Coninck & Marie Fridolf
Learning circle/training 6 days
Göteborg | Sverige
9-11 maj 2019
ikon för hemsida

Mindre stress-Mera liv

Åsa Brännborn
Growing Circle
Göteborg | Sverige
2-3 mars 2019

ikon för hemsida

The Power of now - Reconstructive training level II

Bart De Coninck & Marie Fridolf
Intensiv learning 6 days
Göteborg | Sverige
15-17 mars 2019
ikon för hemsida
event_andra_lander_reconstructiveschool

Reconstructive croatia - isca-network

Carola Castillo
Workshop/conference
Kroatzien
14 - 17 september 2018

ikon för hemsida

Reconstructive training

Carola Castillo, Bart De Coninck, Eva Hernandez, Marie Fridolf, Hildur Vea, Mimi Matar, Jesus Elbittar
Training
Costa Rica
18-23 oktober 2018
ikon för hemsida

Reconstructive the new way

Marie Fridolf
Growing Circle/workshop
Kramoy | Norge
10-11 november 2018

ikon för hemsida

Reconstructive training - basic level

Marie Fridolf & Bart De Coninck
Learning circle/training
Kapelle-op-den-Bos | Belgium
18- 20 januari, 2019
ikon för hemsida

Women and Men -
OH MY GOD

Marie Fridolf & Bart De Coninck
Learning circle/training 6 days
Göteborg | Sverige
14-19 februari 2019
ikon för hemsida

Reconstructive training - basic level

Marie Fridolf & Eva Hernadez
Learning circle/training
Barcelona | Spain
May 5-7 2019
ikon för hemsida

Growing circle

Varje år arrangerar the Reconstructive school in Sweden “growing circles” och “speech circles”. Syftet med growing circles är att öppna för det som är du, bortom alla överlevnadsstrategier. I speech circles kommer vi också att berätta mer om Reconstructive och var det kan ta oss livet. Ibland är vi i Göteborg och ibland på andra platser i Sverige och utomlands. I år kommer Carola Castillo som skapat Reconstructive till Göteborg och Sverige, denna gång är det i en intensiv learning circle. Läs mer under learning circle. Missa inte henne; detta är sista gången hon kommer till Sverige. Våra growing circles har följande teman; gåvor från trauman, kvinnan i dig, inre kraft, kroppen som talar, livet och självet, pengar och överlevnad, mannen och jägaren och ”communities”. Under varje rubrik nedan finns mer information om våra teman och varje aktivitet. Vi som ledare dessa är Annika Fjällborg, Bart de Coninck, Eva Hernandez, Giesela Gustafsson, Hildur Vea, Katarina Falk, Marie Fridolf och Åsa Brännborn.

learning

Våra learning circles i Reconstructive bygger på visionen att varje person måste hitta sitt eget växande inifrån. Vi behöver lära oss att öppna för den vi är i vårt ursprung med glädje, tacksamhet och medkänsla. Att komma dit är ett mycket medvetet, handlingsinriktat och disciplinerat arbete. I våra learning circles får du lära dig praktiska redskap i ett systemiskt förhållningssätt för att öppna för Reconstructive som i sin tur öppnar för livet och din “mission”.

 • Vi öppnar för att de system som du befinner dig i individuellt och kollektivt.
 • Genom kroppen skapas tillit till det som vill visa sig. 
 • I detta arbete kan du nå essensen av vad ditt liv handlar om, din mission.
 • Du kan öppna för att arbeta för livet och moder jord.
 • Detta arbete innebär att du kan transformera det undermedvetna och expanderar ditt medvetande. 

Erfarenheter av Reconstructive

Om du låter dig växa ut ur mörkret såsom fröna gror i den mörka jorden så kan du öppna för det som behöver växa.

Att se helheten och andra perspektiv är att förändra allt, och det är så vi läker oss själva. 

I Reconstructive lär du dig mer om livet och olika system från olika perspektiv. Ingen kan säga vad som är bra för dig, det vet bara du. 

Mänsklig utveckling och växt individuellt och kollektivt kommer med ansvar, respekt glädje och smärta”. 

Om du lever i livet, livet som alltid är större än dig, kan du möta mer och mer av dig bortom överlevnadsstrategier; en resa utan slut.

Du lär dig att stanna i ett fält av ”fakta” utan att värdera som är mycket större än acceptans och förståelse. Vi vet så lite om det som sker. Så fort vi värderar så gör vi det från våra överlevnadsstrategier.

Du lär dig om ”community” och hur det kan öppna för mer handling i livet och samhället. 

Trauma

I några av våra learning circles kommer vi att lära om trauma, dess effekter och hur de kan transformeras både på en individuell och kollektiv nivå. Vi kallar det Traumahology.

Traumahology är inte terapi det är vägen till växt genom de gåvor som döljer sig bakom våra trauman.

Trauma ger en möjlighet till ett helande. Att komma till kärnan i trauman öppnar för den du är.

Vi behöver inte veta något om våra trauman för att hela dem, kroppen vet och gör jobbet.

Vi bär erfarenheter av trauma från egna-, familjens- och kollektiva trauman.

Vi går inte tillbaka till traumat, vilket vi ofta vill. Vi stannar med dess konsekvenser för att ta vårt ansvar att förändras. Ingen annan människa kan göra detta för oss.

Det är möjligt att ändra ditt perspektiv på din individuella och kollektiva historia och börja läka dig själv. Din historia är perfekt för dig för att växa som människa, om du vill.

Skapa din egen utbildning/training

Du planerar själv din egen utbildning genom att delta i de learning circles vi har, vilket även innebär att du bestämmer utbildningens omfattning, allt utifrån eget ansvar. Går du minst fem dagar i Reconstructive erhåller du ett certifikat. Detta kan ge vidga och ge dig ytterligare perspektiv i det arbete du redan gör. Dessa fem dagar kan också ses som ett första steg i ditt lärande. Kanske behöver du gå flera learning circles innan du är redo att arbeta med Reconstructive. Det är skolan ansvar att besluta om du kan delta i utbildningen och om du sedan är lämplig att arbeta med Reconstructive. När du har erfarenhet av att arbeta med denna modell/verktyg – Reconstructive- kommer du att erbjudas möjlighet att delta i nästa nivå på utbildningen som vi kallas Reconstructive Intermediate.

Läs mer:

reconstructivelogo-O-white

SESSIONS

Under våra första år i livet skapar vi överlevnadsstrategier for att passa in i vår familj, samhället skolan etc. och för att kunna hantera våra trauman. Som vuxna använder vi mycket energi för att upprätthålla dessa trossystem så att vi kan stanna i vår komfortzon. Att börja lösas upp och släppa det som finns i kroppen kan ske med stöd av en annan människa.

I en session får du möjlighet att pröva på vårt arbetssätt och våra metoder för att öppna för och frigöra det som står i vägen. När vi arbetar individuellt är mitt ansvar att stödja dig och guida dig i din process. Det är du som tar ansvar för dig själv, ditt liv, dina sår och dina resurser. I metoden Reconstructive inriktar vi oss på dig och dina möjligheter och vi stannar med det som står i vägen för att själen ska kunna växa ner i din kropp och utvecklas. Vi går till det omedvetna. Vi arbetar med kroppen, allt finns i kroppen. Vi ställer frågor, speglar, reflekterar, går till sanningen och stannar, stannar, stannar ….för att du ska kunna släppa.

Pris; 800 kronor per timme inklusive moms.

Kontakta; marie.fridolf@reconstructiveschool.se eller på telefon 0046709821963

reconstructivelogo-O-white

ABOUT RECONSTRUCTIVE

Så många röster om Reconstructive, så mycket öppnade. Detta är en resa som aldrig tar slut, allt för att vi ska bli tillgängliga för livet och moder jord.

”Reconstructive öppnar mina ögon så jag kan se. Jag är på denna väg och det är ingen väg tillbaka. Det är dags att leva från hela mig. "

Ann-Charlotte Andresen

"Eftersom jag hittade Reconstructive eller när Reconstructive hittade mig, har jag ändrats. Reconstructive är för mig en helande resa, jag gick inuti mig själv för att läka alla mina sår och samtidigt hitta mina gåvor. Denna resa har helt förändrats hur jag ser på mig själv. "

Hulda Birna Gudmundsdottir

"Under skikt av idéer, mönster och vanor finns det något av mig som är jag. Att möta den här delen av mig är att se kärlek, se skönhet och leva livet med mindre hinder."

Camilla Porshede

"Reconstructive, i händerna på en bra lärare, är enastående i sin effektivitet. Det är sätt att kunna flöda mest elegant över våra hinder och hitta det inre jaget som har hoppats på så länge att hittas. Det är snabbt, snabbt och effektivt, som en terapi. Och jag har mycket tur att ha kommit i kontakt."

Elisabeth Ryhre

"Reconstructive hjälper mig att öppna mig för att jag skulle kunna se tydligare vad jag gjort med mig själv, så jag kunde ändra det."

Hildur Vea

"Jag har gjort mycket arbete med olika metoder för att växa som en människa. Reconstructive är det mäktigaste arbetet jag har gjort. Det har förändrat mig som en person på så många nivåer och jag är så tacksam för detta. Det har hjälpt mig att se och leva mitt liv. "

Åsa Brännborn

"Det mest effektiva verktyget jag har varit i för att läka mig och att komma ihåg vem jag är"

Annika Assarsson

"Jag har inga ord"

Ingrid Kutschbach

"Med min kraft mina sår och min glädje, gav det mitt liv tillbaka till mig."

Monique Larsson

”Allt handlar om tillit. Tillit till att leva mitt liv, att leva inte bara överleva. Reconstructive tog mig med på resan från motorvägen till att finna min stig i livet, en stig där jag vandrar med elefanter."

Katarina Falk

"Energin är ren och Reconstructive är ren. Det är därför jag är i den. "

Annika Fjällborg

"Jag var vilse och genom Reconstructive hittade jag mitt sanna jag. Mitt utrymme inom mig. Det var det ultimata sättet att växa upp, oavsett konsekvenserna och bortom rädsla. Jag litar på de gåvor som kommer från mörkret och kommer att följa min väg för livet. "

Nicolien J.N. Muntendam

"Morgon, glädje, växande saker, staden och naturen vaknar tillsammans, en ny dag återfås. Mig och min skugga är tillsammans i tacksamhet. Jag är i mitt liv i Reconstructive. "

Agnes Velander
contact

Följ Reconstructive School i Sverige i sociala medier:

The International School
www.reconstructiveschool.com

error: Content is protected !!

I ”communities” arbetar vi för ett större syfte och vi frigör oss från våra överlevnadsstrategier. En community är ingen familj, inte heller någon grupp eller flock. Vi har bara en familj och det är vår ursprungsfamilj och den familj vi själva skapar med en partner. Det är från den familjen vi kan växa. Vi har inte heller någon grupp, gruppen finns inom oss. Det är inifrån vi förändrar vårt förhållande till gemenskapen till oss själva och något större. Så fort vi gör communities till en grupp av tillhörighet så riskerar vi att utveckla en sekt. ”Grupp” är det första steget till sekt. I en grupp förlorar vi oss i våra överlevnadsstrategier. Men om vi varje dag riskerar att förlora allt, närmar vi oss vad en community är. I grupper skapas normer som håller oss tillbaka, i communities är var och en egenansvarig att bidra till växt genom att hela tiden agera och växa, inifrån. Det innebär att växa från kaos inte tillhörighet. Varje auktoritet i en community skapar kaos om han eller hon rör sig mot mer växt från sitt ursprung, sitt sanna jag. Det innebär också att det ibland gör ont. Vi har alla något att bidra med till detta liv, till livets hologram som öppnar sig när vi expandrar vem vi är från vårt ursprung och transformerar våra överlevnads strategier. Reconstructive som systemiskt arbete utvecklar människor, grupper och organisationer och är systemet i varje system.

In ”communities” we work for a greater purpose and we free ourselves from our survival strategies. A community is no family, nor any group or flock. We only have one family and it is our family of origin and the family we create with a partner. We also have no group. It is from within we change our relationship with the community and something bigger. As soon as we make a group of belongings of  an community, we risk developing a sect. ”Group” is the first step to sect. In a group we are lose in our survival strategies. But if we risk losing everything every day, we approach what a community is. In groups, norms that hold us back are created, in communities every individual is responsible for contributing to growth by constantly acting and growing from within. It means growing from chaos not belonging. Every authority in a community creates chaos if he or she moves towards more plants from their origins, their true self. It also means that it sometimes hurts. We all have something to contribute to this life, to the hologram of life that opens when we expand who we are from our origin and transform our survival strategies. Reconstructive as systemic work develops people, groups and organizations and is the system of each system.

In our modern society, we need money to meet our basic needs. Money gives us life, so it connects us to the life force, giving us the power to materialize our ideas and projects and make them real. Hence, money is related to our survival and to the value we give to ourselves. When we are in our survival mode, we compete for more and we act from fear: fear of losing, fear of not having enough, fear of being less than others… In this state, it is very difficult for us to be respectful. Money offers us a path to learn about ourselves, to be more conscious, to travel our lights and shadows… then, it can become a mean for us to live a full live and be in service, instead of an end in itself. When it comes to money, am I living from my survival strategies, inside of my comfort zone? Or am I ready to step out and find the trust that resides inside myself?

Most men expect themselves to be strong and confident, but feel somehow weakened and uncertain from the inside. Our self-image has an undercurrent of emotional inability and over-responsibility. At the same time our survival strategies show elements of fighting, flighting and freezing. For men the relationship to their father is central in the development of confidence and courage. Each step towards my father and at the same time separate from him on my own path, is a step towards freedom, expansion and strength. This is not always easy because the relationship to the father can be complex and layered. 

Most men are afraid of their inner power, or deny it’s existence. This 2 day Growing Circle is an initiation, a meeting with the hunter in me, ready to kill, grounded, devoted to life. Men need a deeper understanding and integration of their violence, rage and sexual energy. Then my perspective will change in the way I perceive power.

Welcome you to a growing circle for women; the path to La Maga (you get a book with the name). The workshop is an initiation and reunion with the woman in you through four different archetypes, Mother Earth and the Great Mother. We will meet and reunite with “The secret and sacred as woman.” The love of the mother is crucial, she wears life. The steps we take toward our mother, with love, and then choose our path and our purpose will effect your whole life. It applies to all relationships as partners, friends and success in professional life. The meeting and the separation of the mother leads to more love, power, joy, life and success, the road to La Maga. The purpose of this growing circle is that you as a woman get a sense of your power and inner wisdom. For the woman, it is in darkness light all life is created. Yes, in this holy place, we as women unite. We also need to honour the men. I’m a woman and know nothing about men’s holy place, and with great respect, I honour their holiness.

The journey home to ourselves can be both painful and pleasing. This journey starts in the same way as the first attachment with mother. Are you stuck with searching for what you didn´t get! To come home opens the journey of life where you no longer have any choices. We all have something to contribute to life, our little part in this huge hologram of life. During our first years of life, we create survival strategies to fit in our family, community school, e.g. and to coop with our trauma. Our first connection is created in this survival system that we develop to protect us from the challenging reality of life. As adults, we use a lot of energy to maintain these belief systems so that we can stay in our comfort zone. In Reconstructive we get a deeper insight into the reality behind these survival strategies. We open for the truth. In this growing circle we will focus on the theme of attachment and how we can expand what we have not gained in life and transform what we have received. We focus on “life” that is always greater than ourselves.

The body can show you who you are and what you have been trough. It is the body that allows the soul to express itself in your life. The body can handle a lot, but we all have a limit when the body says no. Then we need to listen. Reconstructive is a way to go where we can explore and discover more about ourselves and life, getting closer to the one we really are. In Reconstructive we use the body, experience in the body and learn from the body, often without words. Together we experience what happens to us when we walk our path – both symbolically and practically. It is yourself that gives you a chance to go your own path, by your own power. The work is intensive and can be challenging for the survival strategies, who we live our lives according to. How can we develop the ability to listen to ourselves so that we can go on our own path?

Can trauma be healing! Can trauma be a gift, or is this just crazy suggestions? In every trauma it´s a core and this is the same in all of them. This core is also your essence. On the way to healing, the body finds unexpected solutions to overcome emotions, physical pain, thought and traumas. Humans have powers bigger than their ability to perceive and understand. We block the energy in the body (symptoms/illnesses), family (repetitions of what we don´t want), collective (do not have the “freedom” for example, by race, religion, norms of society) and the spirit (spiritual obstruction or dissociation). All humans create this blockage. Story’s we’ve been told or created ourselves, thoughts and emotions hinder the body’s healing. Everything accumulates in the body. We don´t need and cannot always know what the trauma comes from and what it is about to release us. During the growing circle, we focus on the consequences of your traumas and how you can find your essence in all of them. We combine personal work with theory and wisdom around the body, soul, psyche, spirit and energy.

Are you aware of your inner power? How do you use your power in relations? Is it time to grow? In this growing circle we open for the possibility of releasing mental, physical, emotional and spiritual blockages standing in the way of your power, that only the body can perceive. You become aware and can start to look at the big picture. You learn to look with compassion upon what we have accomplished, despite consequences, invites us to create truthful resolutions. Humans have powers bigger than their ability to perceive and understand. We need this power in life and on earth, now in this time. When we decide to leave our history and create gifts from it, we will grow this will affect all relations. The theme of this growing circle is; ME, ME IN RELATIONS, POWER IN ME, MY PAST MEMORIES OF MY INNER POWER.

I denna workshop öppnar vi för möjligheten att frigöra psykiska, fysiska, känslomässiga och andliga blockeringar som bara kroppen kan uppfatta för att nå din inre kraft. Du blir medveten och kan börja titta på helheten. Du lär dig att se med medkänsla på vad du har åstadkommit i dina relationer och vad du riskerar för att stanna i din egen kraft. Människan har en inre kraft som är större än deras förmåga att uppfatta och förstå och det är den kraften livet och moder jord behöver just nu i vår tid. När du beslutar dig att lämna din historia och skapa gåvor från den kommer du att växa och det påverka alla relationer. Temat för denna workshop är; jag, jag i relationer, kraften i mig, mitt förflutna och minnen av min inre kraft.

Välkommen till denna growing circle som öppnar för initiering och återkomst till kvinnan i dig genom fyra arketyper, moder jord och den stora modern. Vi kommer att möta och återskapa ”det heliga och det hemliga i att vara kvinna”. Kärleken till mamma är central, hon bär livet. De steg som vi tar mot vår mamma, med kärlek, för att därefter välja vår väg och vårt syfte kommer att påverka hela livet. Det gäller alla relationer såsom partners, vänner och framgången i yrkeslivet. Mötet och separationen med mamma är avgörande och det leder till mer kärlek, kraft, glädje, liv och framgång. Syftet med denna workshop är att du som kvinna ska få en känsla av din kraft och inre visdom. För oss kvinnor så skapas ljuset från mörkret… från denna heliga plats har vi kontakt kvinnor med andra kvinnor. Vi behöver också ära männen och vara tydliga med att vi inte vet något deras heliga plats, men vi ärar dem med stor respekt för deras helighet.

Resan hem till oss själva kan både vara smärtsam och glädjande. Denna resa startar som din första anknytning med mamma. Är du fast i sökandet efter vad du inte fick? Att komma hem öppnar för att livet ska ta dig med på livets resa där du inte längre har några val. Vi har alla något att bidra med till livet, vår lilla del i detta livets enorma hologram. Under våra första år i livet skapar vi överlevnadsstrategier for att passa in i vår familj, samhället skolan etc. och för att kunna hantera våra trauman. Vår första anknytning skapas i detta överlevnadssystem som vi utvecklar för att skydda oss mot livets utmanande verklighet. Som vuxna använder vi mycket energi för att upprätthålla dessa trossystem så att vi kan stanna i vår komfortzon. I Reconstructive får vi en djupare inblick i verkligheten bakom dessa överlevnadsstrategier. Vi öppnar för sanningen. I denna growing circle kommer vi att fokusera på temat anknytning och hur vi kan expandera det vi inte har fått i livet och transformera det vi har fått. Vi fokuserar på ”livet” som alltid är större än oss själva.

Är du medveten om din fulla kraft? Hur använder du din kraft i relationer? Är det dags att växa? På sin väg mot helande, finner kroppen oväntade lösningar för att övervinna känslor och trauman. Människan har krafter som överstiger deras förmåga att uppfatta och förstå. Vi blockerar energin i kroppen genom egna upplevelser (symptom/sjukdomar), genom familjen (upprepningar av det vi inte vill men ändå följer), genom det kollektiva (inte ha ”frihet” t.ex. genom ras, religion, normer i samhället) och genom andlig dissociation och protest. Alla människor skapar dessa blockeringar. Berättelser som vi fått höra eller själva skapat, tankar och känslor hindrar kroppens helande. Allt samlas i kroppen. Vi behöver och kan inte alltid veta var våra traumat kommer ifrån och vad det handlar om för att kunna frigöra dem. Under denna growing circle fokusera vi på konsekvenserna av dins trauman och hur du kan finna den gemensamma kärnan. Vi kombinerar personliga arbeten med teori och visdom kring kropp, system och energi.

De flesta män förväntas vara starka och självsäkra, men flera känner sig osäker på insidan. Mäns självbild har en underström av känslomässig oförmåga och överansvar. Samtidigt visar överlevnadsstrategierna element i kamp, ​​flygning och frysning. För män är förhållandet till fadern centralt i utvecklingen av självförtroende och mod. Varje steg mot honom och samtidigt separerad från honom ger nya steg mot frihet, expansion och styrka. Det här är inte lätt eftersom relationen till fadern kan vara komplex och lagrad. Många män är rädda för sin inre kraft, eller förnekar dess existens. I detta arbete får du möta jägaren i dig, redo att döda, grundad i livet. Män behöver en djupare förståelse och integration av deras våld, raseri och sexuell energi. Då kommer perspektivet att förändras i det sätt vi uppfattar makt.

I vårt moderna samhälle behöver vi pengar för att möta våra grundläggande behov. Pengar ger oss liv, det kopplar oss till livskraften, ger oss kraft att materialisera våra idéer och projekt och göra dem verkliga. Pengarna är relaterade till vår överlevnad och till det värde vi ger oss själva. När vi befinner oss i våra överlevnadsstrategier konkurrerar vi om mer och vi agerar av rädsla: rädsla för att förlora, rädsla för att inte ha nog, rädsla för att vara mindre än andra. I det här tillståndet är det väldigt svårt för oss att vara respektfulla. Men pengar kan också ge oss en väg att lära om oss själva, att vara mer medvetna, att möta vårt ljus och våra skuggor. Då kan pengar bli ett sätt att leva livet fullt ut och vara i tjänst till något större, i stället för ett mål i sig.

Kroppen kan visa vem du är och vad du har varit med om. Det är kroppen som gör det möjligt för själen att uttrycka sig i ditt liv. Kroppen klarar mycket men vi har alla en gräns då den säger ifrån. Då behöver vi lyssna. Reconstructive är en väg att gå där vi kan utforska och upptäcka mer om oss själva och livet, komma närmare den vi egentligen är. I Reconstructive använder vi kroppen, upplever i kroppen och lär oss av kroppen, ofta utan ord. Tillsammans upplever vi vad som händer med oss när vi går – både symboliskt och praktiskt. Det är du själv som ger dig en chans att gå din egen väg, av egen kraft. Arbetet är intensivt och kan vara utmanande för de strategier som vi lever våra liv enligt. Hur kan vi utveckla förmågan att lyssna på oss själva så att vi kan gå på vår egen väg? Livet uppenbarar sig när vi går.

Trauma from events or shortcomings occurs when a person is in a situation where he or she is powerless and helpless. When the person can no longer go into “fight or flight response” but ends up in the “freeze response” it leads to splitting and dissociation. We create survival strategies to protect the splits from our soul. This can start from the beginning of my life. A whole culture, people or nation has created survival strategies based on historical trauma. When we find ourselves in this swear we are blind from our subconscious. Reconstructive, that open a new way of seeing trauma, creates together with other know trauma theories what we call Traumahology. Traumahology opens for an opportunity to retrieve the soul’s ”divisions” that can be the soul of an individual, group, organization or nation. When these are transformed to come to the core of all the trauma opened for the gifts that have been hidden in this core. In this way, we complete our survival strategies and open to what we are in our origin. There is no reason to go back to trauma; the job is about taking responsibility for consequences of traumas. These consequences have the same core, meaning all of our traumas have the same core. When we come close to this core, we become more whole and can create our purpose in life. This means that the trauma in life also pushes us closer to this breakpoint. As soon as we talk about our traumas, we are re-traumatized and it is harder to be able to heal all that we hide. In this education we will theoretically and practically work on trauma based on an overall perspective. To also share its healing effect on life and its purpose. This learning circle is in three days 18-20 of May.

This is learning circles for life, transforming lives and awakening of consciousness. Time is now! You will be able to open the possibility to flow in a higher level of harmony with the energy in the field of Reconstructive. You will go deeper into the knowledge of system, body, family, collective, spirit. You will meet yourself at another level of consciousness. You will learn about systemic approach. You will open for a deep level of working with yourself to release you from your survivals, so you can be open and available to work for life and mother earth. This is learning circles to open for your mission in life and to also, if you decide, later work with Reconstructive.  We will study how we can be magical and how we can live better lives as humans at this time in our environment. Participants are encouraged to keep an open mind and seriously assess and consider the theories and ideals, laws and truths which have led many people to darkness and see the light of knowledge. It requires participants to be open minded, willing to accept assumptions or hypotheses in their search for the truth. We use so much energy to remain in the comfort zone and to keep our believe system as the way we learn to see life in early age. Maybe it’s time to leave this comfort zone and become who we are. When we become more aware and stay in acknowledge we begin to appreciate everything in life. From here we can built communities. Date of the learning circles in Gothenburg spring 2018; 14-18 of March 2018, 5 days with certificate. Learning circle in Stockholm 6-9 of April, 3 days, and if you will have certificate three more days 22-23 of September.

Carola Castillo is a teacher, a healer, shaman and author. Nothing escapes her, especially not the truth, even if it never has been dared to be told. She always moves on. Reconstructive – Quantum Ancestral Medicine Principles is a simple, clear, effective way. The ancient knowledge is experiential and experimental, in which we can achieve particular state of consciousness. The more “awareness” we are creating, the greater the opportunity to constantly be able to achieve this awareness. In this learning circle you will learn and work with all your ability to find who you really are. You will also learn about the structure in reconstructive and how you can open more conscious in energy wherever you are in life, in family, work, and society e.g. Carola Castillo has introduced a new evolutionary way of using systemic work to heal your wounds and become who you are. This is a process understood through the body, mind and spirit that will guide you into a thoughtful field beyond the walls that you had built in order to survive. Reconstructive is created from a journey inside the shamanic ground, systemic constellation, Chi Kung, Taijiquan and Zen. In this technique, we can experience the expansion and learning process of the highest level of consciousness. The learning circle is in five days from 4-8th of July 2018

Trauma från händelser eller brister uppstår när en person befinner sig i en situation där han eller hon är utlämnad till maktlöshet och hjälplöshet. När personen inte längre kan gå in i fight eller flight utan hamnar i freeze leder det till ”splitting” och dissociation. Detta skapar överlevnadsstrategier som skyddar den del som ”splittats” från min själ. Dessa strategier kan finnas med redan i starten av livet. En hel kultur, folk eller nation har skapat överlevnadsstrategier utifrån historiska trauman. När vi befinner oss inom denna svär är vi blinda från vårt undermedvetna. Reconstructive, som har öppnat ett nytt sätt att se på trauma, skapar tillsammans med andra kända traumateorier det vi kallar Traumahology. Traumahology öppnar för en möjlighet att hämta hem själens ”splittar” som kan vara en individs-, grupps-, organisations- eller nations själ. När dessa transformeras för att komma till kärnen i alla trauman öppnas för de gåvor som har varit gömda i denna kärna. På detta sätt helar vi våra överlevnadsstrategier och kan öppna för den vi är i vårt ursprung. Det finns ingen anledning att gå tillbaka till traumat, utan arbetet handlar om att ta ansvar för dess konsekvenser och öppna för mitt kärnan. När vi kommer nära denna kärna som individer, organisationer och samhällen blir vi helare och kan öppna för vårt uppdrag i livet. Det innebär att trauman i livet också puffar oss närmare denna brytpunkt. Så fort vi talar om våra trauman är vi re-traumatiserade och har svårare att kunna hela det vi gömt. Livet för oss närmare denna brytpunkt. utan att vi alltid vet vad det handlar om. I denna learning circle kommer vi att teoretiskt och praktiskt arbeta med trauma utifrån ett helhetsperspektiv för individer, organisationer och samhällen, för att ta del av dess helande effekt på livet och vår planet. Denna learning circle omfattar tre dagar den 18-20 maj och tre dagar 7-9 september 2018.

Detta är en learning circles för livet, en omvandling av liv och ökat medvetande. Tiden är nu! Du kommer att kunna flöda i en högre grad av harmoni med energi. Du kommer att gå djupare in i kunskapen om system genom kropp, familj, kollektiv, spirit. Du kommer att möta dig själv på en annan nivå av medvetande. Du kommer att lära dig om ett systemiskt förhållningssätt. Du får möjlighet att öppna för ett djup arbete med dig själv för att frigöra dig från dina överlevnadsstrategier så att du kan vara öppen och tillgänglig för att arbeta för livet och moder jord. Vi kommer att studera hur vi kan vara magiska och hur vi kan leva bättre som människor i denna tid och miljö för att öppna för livet och vårt uppdrag (mission). Deltagarna uppmuntras att hålla ett öppet sinne och på ett seriöst sätt bedöma och överväga teorier, lagar och sanningar som har lett många människor till mörkret för att se kunskapens ljus. Det krävs att deltagarna är öppna, villiga att acceptera antaganden eller hypoteser i deras sökande efter sanningen. Vi använder så mycket energi för att förbli i komfortzonen och för att upprätthålla vårt trossystem som vi lär i tidiga år. Kanske är det dags att lämna denna komfortzon och bli den du är. När vi blir mer medvetna och fortsätter att erkänna det som inte är synbart börjar vi uppskatta allt i livet. Härifrån kan vi bygga gemenskaper.  Datum för denna learning circles i Göteborg under våren 2018 är; 14-18 mars 2018 (5 dagar). Dessutom har vi en learning circel i Stockholm den 6-9 april med steg två för att få certifikat den 22-23 september (6 dagar)

Carola Castillo är lärare, shaman och författare. Hon har skapat strukturen och community Reconstructive School. Den första nivån är att lära sig systemiskt förhållningssätt för att öppna för Reconstructive® om är en enkel, tydlig, effektiv väg. Ingenting undgår Carola, speciellt inte sanningen, även om den aldrig tidigare vågat benämnas. Hon går alltid vidare.  Den uråldriga kunskapen i Reconstructive är upplevelsebaserad och experimentell, där vi kan uppnå tillstånd av ny medvetenhet. Ju mer medvetenhet vi skapar desto större är möjlighet att konstant kunna nå denna medvetenhet. I denna learning circle får du lära dig och fördjupa dig i all den förmåga du har i dig, i syfte att finna vem du verkligen är. Du får lära dig om strukturen i Reconstructive och hur du kan öppna för mer medvetenhet i mötet med energi var du än befinner dig i livet, arbetet, familjen, samhället etc. Carola Castillo har öppnat för ett nytt och revolutionerande systemiskt förhållningsätt för att läka dina sår och bli vem du är. Detta är en process som förstås genom kropp, sinne och spirit och som leder dig till ett sanningsenligt fält bakom de väggar som du byggt för att överleva. Reconstructive har skapats från en resa inuti shamaniska marken, systemiska konstellationer, Chi Kung, Taijiquan och Zen. I denna teknik kan vi uppleva expansions- och inlärningsprocesser på den högsta medvetenhetsnivån. I denna learning circle/training får du lära dig praktiska redskap i ett systemiskt förhållningssätt för att öppna för Reconstructive som i sin tur öppnar för livet och din “mission” i 5 dagar den 4-8 juli 2018.

If you want to deepen your learning and create your own education, you can go all learning circles in spring 2018, which corresponds to 14 days, We offer 15% discount. The discount for them will then be 4500 kronor on the price 29000 for the 14 day training. All prices included vat. The dates of these learning circles are:

 

All courses are in English.

Om du vill fördjupa ditt lärande och skapa din egen utbildning kan du gå samtliga learning circles våren 2018, vilket motsvarar 14 dagar, Vi erbjuder 15% rabatt. När det gäller utbildningen i Traumahology så är den då på fyra dagar. Rabatten för de blir då 4500 kronor på priset 29.000 för de 14 dagarnas utbildning. Alla priser inkluderar moms. Datum för dessa learning circles är:

 

Alla utbildningar är på Engelska.

Mimi Matar from Dominican Republic is born in Venezuela. She has a degree in the school of law, today she is an entrepreneur and very active in social work, systemic constellations and Reconstructive. She organize and take care of the logistic in the ”Reconstructive International Integrative Holistic School”.

Hildur Vea comes from Norway. She has always been interesting in what has us to grow as human, which took her to a PhD, different therapy trainings and yoga education. Her interest is how we can use our body as a compass when we heal ourselves. Everything is in our body. We must only learn to take its signals seriously. Meeting with Reconstructive made her come into contact with herself in a deeper way. Her survival strategies were now visible so she could transform them. Now she understood what it was like to live. Hildur is assistant teacher in the learning circles about trauma.

Åsa Brännborn holds an education as Socionom and has for many years worked with human resources, leadership and organisation in various companies. In her work she saw the importance of each individual needing to be her own authority, and that is what she is working with today in different ways. She has continued to educate herself to therapist in psychosynthesis, coaching, transpersonal coaching and supervision. Åsa has been searching for ways to get closer to herself and life during her life. Through Reconstructive she found this way.

Malin Nachman is an educator, Samayoga teacher and massage therapist. The longing for life, the search for integrity and inner peace led her through NLP, healing, dream-work, work with the body and yoga to come to Reconstructive. Reconstructive reminded her that she does not know anything, and nothing can control. To free oneself from all sentences that begin with ”I”, make life so much bigger, is her motto. Malin is assistant at Reconstrustive school.

Katarina Falk works as guide on inner and outer journeys for souls who want to explore the journey of life. She has extensive experience, in business and public sector, as an auditor and controller with focus on governance and control. In her luggage on the journey, besides what life taught her, she has several academic degrees, including psychology, and a three‑year psychosynthesis training. But it was the meeting with Reconstructive that changed her world. Reconstructive took her on the journey of life. The journey from control to trust, from surviving to living. A journey that took her from the motorway to a path where she walks with elephants.

Giesela Gustafsson from Gothenburg has lived and worked with health throughout her professional life. She has a background as a physiotherapist and a wellness educator. Perspectives have changed over time, but the really big change in her life occurred in contact with Reconstructive – life and health became something inner and holy.

Annika Fjällborg from Stockholm has her professional background in Chiropractic, Psychosynthesis and Reconstructive & Trauma. She grew up in Sundbyberg and has roots there as well as in Jukkasjärvi, close to the indigenous people of the north. Reconstructive opened her eyes so she could see more and more clearly. She will not abandon that energy again. Annika takes her responsibility.

Mimi Matar är från Dominikanska Republiken, född i Venezuela. Hon har juristexamen och är idag en entreprenör och mycket aktiv i socialt arbete, systemiska konstellationer och Reconstructive. Hon organiserar och har också hand om all logistik i ”Reconstructive International Integrative Holistic School”.

Hildur Vea kommer från Norge. Hon har alltid förundrats av livet och vad som får oss människor att växa. Det tog henne till en PhD, olika terapier och en yoga utbildning. Hennes intresse är hur vi kan använda den som en kompass när vi läker oss själva. Allt finns i vår kropp, vi måste bara lära oss att ta kroppens signaler på allvar. Genom Reconstructive öppnade hon för en djupare kontakt med sig själv. Hennes överlevnadsstrategier var nu synliga så att de kunde omvandlas. Nu förstod hon hur det var att leva. Hildur är assisterande lärare i learning circles om traumahology.

Åsa Brännborn är utbildad socionom och har i många år arbetat med personalfrågor, ledarskap och organisation i olika bolag. I sitt arbete såg hon vikten av att varje individ behöver vara sin egen auktoritet och det är det hon jobbar med i dag på olika sätt. Hon har utbildat sig vidare till samtalsterapeut i psykosyntes, coaching, transpersonell coaching och handledning. Åsa har under sitt liv sökt efter vägar att komma närmare sig själv och livet. Genom Reconstructive fann hon denna väg.

Malin Nachman är pedagog, Samayoga lärare och massageterapeut. Längtan efter livet, sökandet efter integritet och frihet ledde henne genom NLP, healing, drömarbete, arbete med kroppen och yoga för att komma till Reconstructive. Reconstructive påminde henne om att hon inte vet någonting och ingenting kan kontrollera. Att frigöra sig från alla meningar som börjar med ”jag”, gör livet så mycket större, är hennes devis. Malin är nu assistent i skolan.

Katarina Falk är idag verksam som guide på inre och yttre resor för själar som vill utforska livets resa. Hon har lång erfarenhet, inom näringslivet och offentlig sektor, som controller och revisor med fokus på styrning och kontroll. I bagaget på resan har hon, förutom vad livet lärt henne, flera akademiska examen bl.a. i psykologi samt en treårig utbildning i psykosyntes. Men det var mötet med Reconstructive som förändrade hennes värld. Reconstructive tog henne med på livets resa. Resan från kontroll till tillit, från att överleva till att leva. En resa som tagit henne från motorvägen till en stig där hon vandrar med elefanter.

Giesela Gustavsson från Göteborg har levt och arbetat med hälsa under hela sitt yrkesverksamma liv. Hon är i grunden sjukgymnast och hälsopedagog. Perspektiven har förändrats över tid, men den riktigt stora förändringen i hennes liv skedde i kontakten med Reconstructive – livet och hälsan blev någonting innerligt och heligt.

Annika Fjällborg från Stockholm har sin professionella bakgrund inom Kiropraktik, Psykosyntes, Trauma och Reconstructive. Hon är född och uppvuxen i Sundbyberg men har också sina rötter i Jukkasjärvi, nära ursprungsbefolkningen. Reconstructive öppnade hennes ögon så att hon kunde se allt klarare. Nu överger hon inte denna energi igen. Annika tar sitt ansvar.

 

Confusion no longer exists, when we incorporate experiences to our life style. A clear mind is healthier and much more effective. We waste so much time fighting against our own mental power and the reality that surrounds us. Have you asked yourself; it´s time to confront myself?

There is the possibility to testing or reaching the highest frequencies, which take us to flow in a higher level of harmony with the energy in the field. In this way we come across with the balance, strength and harmony within all system implicated in the absolute wellness. Consequently a more congruous energy is felt in the spiritual realms.

When we become more aware, inside these higher form of energy, we begging to appreciate how unharmonious we were as we vibrate with the.

We most trust to understand ourselves within these levels in order to heal and expand our spiritual perception. However, being able to relate with one another, is the highest level of them all.

Understanding the multidimensional concept of acknowledgement, the notion of being aware and the ability to include is the path to achieve expansion and healing.

What can we get from Reconstructive Work?

 1. The energy is tested, in practical way, in order to create consciousness in our body, mind, emotions and spirit.
 2. It has an extensive field of information for a new experimental dimension
 3. New experiences and change in perception
 4. Extensive state of consciousness which provide valuable information to transform the old in something new and motivating
 5. Awareness of our space in time
 6. Becoming more assertive in conflict resolutions
 7. Dissociation of the intellect from the rigid of long-terms memories
 8. Letting go, become free and open minded
 9. Understanding unity with compassion and humanity
 10. Release of emotional blockage health and wellbeing
 11. Improvement of relationships
 12. Achieving a proactive and profound focus

Camilla Porshede Johansson has a Master Degree in Human Rights and has worked internationally with peace- and conflict related issues. Today she works as a food creator and chef and runs her own catering business for ecological and plant based foods. Camilla works with our relationship to food: sometimes we deal with emotions through our choice of food or we might have medical diagnoses on our behaviour with food. With Reconstructive we can come closer to a complicated relationship to food.

Malin Nauchman is an educator, samayoga teacher and massage therapist. The longing for life, the search for integrity and peace within led her through NLP, healing, bodywork, yoga to come to Reconstructive. “Reconstructive that reminded me that I know nothing and nothing can control. Freed from all the sentences that begin with ”I”, life is so much bigger.” Malin is now working as an assistant in the training of Reconstructive.

Eva Hernandez is from Spain. Her background is from economics with MBA degree, as well as a long business experience. She worked for more than ten years in investment banking, which allowed her to see from close the patterns behind financial market movements. In 2011, after coaching training, she left the financial career, mainly to connect to her feminine side. She started training in leadership, NLP and organizational constellations. From there she finds Reconstructive that brought her to a deep healing and a major chance in her understanding of life. Now she applies Reconstructive work to bring consciousness to pattern related to finance and money.

Bart De Coninck is from Belgian. His professional roots are in Medicine, Gestalt Therapy, Couple Therapy and Constellations work. His passion is Reconstructive. He facilitates both for men-only groups and for mixed groups, and teaches in Belgium and Sweden. How can we live life as fully as possible, and how is this different for men and woman, is his focus.

Leo den Hollander is a Dutch Osteopath who lives and works in Switzerland. His professional background includes a long experience in bodywork. He holds a Diploma in Physiotherapy and Osteopathy, a Certificate in TCM and has done trainings in Ideokinesis, Feldenkrais, and Ayurvedic Medicine. Reconstructive® work was a major change in his life and now he combines this work with Nature and seakayaking

Marie Fridolf is from Sweden. She has a background in social work with a master of human relations. During many years she worked as a leader, teacher and scientist in the welfare system of Sweden, both local and in the government. She has education in Psychosynthesis, Systemic constellations, Somatic Experiencing® and Identity oriented Psychotrauma®. This took her to Reconstructive® and the learning from Carola Castillo. Reconstructive change her life and opened for the gifts she had hid and took her to the real profession of life; to work for life and mother earth. Since 2010 she works with Reconstructive® as a teacher. She combine Reconstructive with trauma work. After many years of work with herself and others she saw that something was missing in the way we try to heal trauma. She saw that from the core of our trauma we find our essence and the spirit. This made it clear for her that trauma can be seen as a gift. To stay in the moment of body expansion inside a split we can open for the gift to take over, and transform the survival we created from out trauma. She is the director and founder of Humansky the institute for Reconstructive and trauma in Sweden. Now she closes this Institute and open for the Reconstructive International Integrative Holistic School in Sweden in which she also include trauma work.

Carola Castillo is from Miami, born Venezuela. She is a School teacher, psychology student, systemic therapist, family constellator, systemic coach for organizations, master in clinical hypnotherapist and Universal Life Church Minister. She is Currently, teaching at Florida Institute of Complementary and Alternative Health (FLICAH), LLC. Miami, USA. Director and founder of the Hellinger Institute of Venezuela and Director and Founder of the Reconstructive International Integrative Holistic School. Designer of fundamental tools required for individual sessions. Creator and developer of her independent movement: RECONSTRUCTIVE “Ancestral Quantum Medicine”. This is the interwinding between a journey inside the shamanic ground with the use of sacred plants experiences (“ayahuasca”), family constellation work according to Bert Hellinger and insights as a student from the Shaolin Wahnam Institute in Chi Kung, Taijiquan and Zen.  In this technique, we can experience the expansion and learning process of the level of consciousness. A process understood through the body, mind and spirit that will guide you into a thoughtful field beyond the walls that you had built in order to survive.  Her books can be found in Amazon and the in AppStore for apple users. Also, on the cybernetic platforms AppStore and GooglePlay, you can find “Lonchera para el alma”, motivated as social work in order to reach out for those in need of a virtual space for healing. A very successful application for aiding people to grasp insights and the changes that they are looking for.

Camilla Porshede Johansson har i grunden en magisterexamen i mänskliga rättigheter och har arbetat internationellt med konflikt- och fredsfrågor. Idag arbetar hon som matkreatör i sin egen cateringfirma för ekologisk och växtbaserad mat. Vi hanterar ibland känslor med mat och får medicinska diagnoser på vår relation till mat. Med Reconstructive kan vi komma närmare ett komplicerat förhållande till mat.

Malin Nachman är pedagog, Samayoga lärare och massageterapeut. Längtan efter livet, sökandet efter integritet och fred ledde henne genom NLP, healing, arbete med kroppen och yoga för att komma till Reconstructive. ”Reconstructive påminde mig om att jag inte vet någonting och ingenting kan kontrollera. Jag frigjord mig från alla meningar som börjar med ”jag”, livet är så mycket större.” Malin arbetar nu som assistent i den ettåriga utbildningen.

Eva Hernandez är från Spanien. Hennes bakgrund är från ekonomi med en MBA-examen och en lång affärserfarenhet. Hon arbetade i mer än tio år i ”investmentbanking”, vilket gjorde det möjligt för henne att se mönster bakom finansmarknadsrörelser. Under 2011, efter en coachning utbildning, lämnade hon den ekonomiska karriären, främst för att knyta an till sin mer kvinnliga sida. Hon började utbildning i ledarskap, NLP och organisatoriska konstellationer. Därifrån hittade hon Reconstructive som förde henne till en djup läkning och en större förståelse av livet. Nu tillämpar hon Reconstructive arbete för att stödja ett ökat medvetande att mönster i samband med finansiering och pengar.

Bart De Coninck är från Belgien. Hans professionella rötter är från medicin, gestaltterapi, parterapi och konstellationsarbete. Hans passion är Reconstructive. Han arbetar både med individer och grupper, blandade grupper och grupper bara med män. Han undervisar i Reconstructive i Belgien och Sverige. Hur kan vi leva livet så fullt som möjligt, och hur är detta annorlunda för män och kvinnor, är hans fokus.

Leo den Hollander är en holländsk osteopat som bor och arbetar i Schweiz. Han har lång professionell bakgrund i kroppsbaserat arbete. Leo är legitimerad sjukgymnast och osteopat, har certifikat i TCM och har utbildningar i Ideokinesis, Feldenkrais, ayurvedisk medicin. Reconstructive® var en stor förändring i hans liv och nu kombinerar detta arbete med naturen och seakayaking

Carola Castillo är från Miami, född Venezuela. Hon är en skollärare, psykologstudent, systemterapeut, familjekonstellator, systemisk coach för organisationer, mästare i klinisk hypnoterapeut och universitets kyrkliga minister. Hon undervisar för närvarande vid Florida Institute of Complementary and Alternative Health (FLICAH), LLC. Miami, USA. Chef och grundare av Hellinger Institut i Venezuela och nu chef och grundare av Reconstructive International Integrative Holistic School. Designer av grundläggande verktyg som krävs för enskilda sessioner. Skapare och utvecklare av den självständiga rörelsen: RECONSTRUCTIVE ”Ancestral Quantum Medicine”. Detta är sammanvägning av en resa inne i den shamanska marken med hjälp av heliga växter erfarenheter ( ”Ayahuasca”), familjekonstellations arbete enligt Bert Hellinger och insikter som student från Shaolin Wahnam Institute i Chi Kung, Taijiquan och Zen. I denna teknik kan vi uppleva expansions- och inlärningsprocessen på en högre medvetenhetsnivå. En process som förstås genom kropp, själ och ande som guidar dig till en tankeväckande fält utanför väggarna som du hade byggt för att överleva. Hennes böcker finns i Amazon och AppStore. På GOOGLE kan du hitta ”Lonchera para el alma”, hennes sociala arbete för att nå ut till dem som behöver en virtuell plats för att läka. Ett mycket framgångsrikt koncept för att hjälpa människor att få insikter och de förändringar som de letar efter.

Marie Fridolf är från Sverige. Hon har en bakgrund i socialt arbete med master in Human relations. Under många år jobbade hon som ledare, lärare och forskare i Sveriges välfärdssystem, både lokalt och för regeringen. Hon har utbildning i Psykosyntes, Systemiska konstellationer, Somatic Experiencing® och Identity Oriented Psychotrauma®. Detta förde henne till Reconstructive® och lärandet från Carola Castillo. Mötet med Reconstructive förändrade hela hennes liv och öppnade för de gåvor hon hade gömt och tog henne till det verkliga yrket i livet; att arbetar för livet och moder jord. Sedan 2010 jobbar hon med Reconstructive® som terapeut, handledare och lärare. Hon kombinerar Reconstructive med trauma arbete. Efter många år av arbete med sig själv och andra såg hon att något saknades i det sätt som vi försöker läka trauma. Hon såg att från kärnan i vårt trauma finner vi vårt väsen och vår ”spirit”. Detta gjorde det klart för henne att trauma kan ses som en gåva om vi vill komma i kontakt med vårt väsen. Att öppna för ögonblick av expansion i den ”splitt” som traumat skapat, så att gåvan kan ta plats, kan omvandla de överlevnadsstrategier vi skapat från traumat. Hon är chef och grundare av Humansky institutet för Reconstructive och Traumahology i Sverige. Nu startar hon the Reconstructive International Integrative Holistic School in Sweden där hon även inkluderar trauma arbete.

Varför reconstructive work?

Förvirring existerar inte längre när vi införlivar erfarenheter som en livsstil. Ett tydligt sinne är hälsosammare och mer effektivt. Vi slösar så mycket tid i kampen med vår egen mentala kraft och den verklighet som omger oss. Har du frågat dig själv; är det dags nu att konfrontera mig själv?

Det finns möjlighet att testa och nå de högsta frekvenserna, som tar oss till högre nivåer av harmoni med fältets energi. På så sätt möter vi balans, styrka och harmoni inom alla system som är inblandade i den absoluta välfärden. Följaktligen, en mer kongruent energi i de andliga världarna.

När vi blir mer medvetna, inuti denna högre form av energi uppskattar vi hur oharmoniska vi tidigare var nu när vi vibrerade med dem.

Vi behöver lita på att vi behöver förstå oss själva på dessa nivåer för att läkas och kunna expandera vår andliga uppfattning. Att kunna relatera till andra är dock den högsta nivån av dem alla.

Att förstå det multidimensionella begreppet ”acknowledge” och idén av att vara medveten och förmågan att inkludera, är vägen för att uppnå expansion och helande

Vad kan ”Reconstructive work” ge oss?

 1. I Reconstructive testas energin på ett praktiskt sätt för att skapa medvetenhet i vår kropp, vårt sinne, känslor och ”spirit”.
 2. Energin har ett omfattande informationsområde, för en ny experimentell dimension
 3. Vi får nya erfarenheter och förändringar i uppfattningen
 4. Omfattande medvetenhetstillstånd som ger värdefull information för att förvandla det gamla till något nytt och motiverande
 5. Medvetenhet om vårt utrymme i tid
 6. Vi blir mer uttryckliga i konfliktlösningar
 7. En upplösning av intellektet från de rigida minnen som verkat under lång tid
 8. Att släppa taget, bli fri med ett öppet sinne.
 9. Kunna förstå ”unity” med medkänsla och mänsklighet
 10. En frigöring av emotionella blockeringar för bättre hälsa och välbefinnande
 11. Förbättring av relationer
 12. Att uppnå ett proaktivt och djupt fokus